فولاد خوش تراش گرد اتومات

مفتول سیاه

مفتول سیاه طبق متن دلخواه مفتول سیاه کد نام سایز واحد قیمت 1 مفتول سیاه 1/5 کیلوگرم تماس بگیرید 2 مفتول سیاه 2 کیلوگرم تماس بگیرید 3 مفتول سیاه 2/5 کیلوگرم تماس بگیرید 4 مفتول سیاه 3 کیلوگرم تماس بگیرید 5 مفتول سیاه 3/5 کیلوگرم تماس بگیرید 6 مفتول سیاه 4 کیلوگرم تماس بگیرید 7 …

مفتول سیاه ادامه مطلب »

آهن خوش تراش گرد

آهن خوش تراش گرد طبق متن دلخواه آهن خوش تراش گرد (1400/01/31) کد نام سایز واحد قیمت 1 آهن خوش تراش گرد 10 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500 2 آهن خوش تراش گرد 11 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500 3 آهن خوش تراش گرد 12 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500 4 آهن خوش تراش گرد 13 کیلوگرم کاشان …

آهن خوش تراش گرد ادامه مطلب »

آهن خوش تراش 6 پر

آهن خوش تراش 6 پر طبق متن دلخواه آهن خوش تراش 6 پر کد نام سایز واحد قیمت 1 آهن خوش تراش 6 پر 10 کیلوگرم تماس بگیرید 2 آهن خوش تراش 6 پر 11 کیلوگرم تماس بگیرید 3 آهن خوش تراش 6 پر 12 کیلوگرم تماس بگیرید 4 آهن خوش تراش 6 پر 13 …

آهن خوش تراش 6 پر ادامه مطلب »

آهن خوش تراش 4 پر

آهن خوش تراش 4 پر طبق متن دلخواه آهن خوش تراش 4 پر کد نام سایز واحد قیمت 1 آهن خوش تراش 4 پر 10 کیلوگرم 15000 2 آهن خوش تراش 4 پر 11 کیلوگرم تماس بگیرید 3 آهن خوش تراش 4 پر 12 کیلوگرم تماس بگیرید 4 آهن خوش تراش 4 پر 13 کیلوگرم …

آهن خوش تراش 4 پر ادامه مطلب »

فولاد خوش تراش

معرفی فولاد خوش تراش یا اتومات

تولید قطعات فولادی در تیراژ انبوه با سری تراشی نیاز به فولادهایی با قابلیت ماشین کاری عالی یا خوش تراشی، کیفیت سطحی مناسب پس از ماشین کاری، سرعت تولید بالا و هزینه های پایین ماشین کاری را موجب شده است. به دلیل تاثیر سوء حضور عناصری مثل گوگرد و فسفر در ترکیب فولادها بر خواص …

معرفی فولاد خوش تراش یا اتومات ادامه مطلب »

قیمت فولاد خوش تراش گرد

فولاد خوش تراش گرد اتومات معرفی فولاد خوش تراش یا اتومات تولید قطعات فولادی در تیراژ انبوه با سری تراشی نیاز به فولادهایی با قابلیت ماشین کاری عالی یا خوش تراشی، کیفیت سطحی مناسب پس از ماشین کاری، سرعت تولید بالا و هزینه های پایین ماشین کاری را موجب شده است. به دلیل تاثیر سوء …

قیمت فولاد خوش تراش گرد ادامه مطلب »

Scroll to Top
اسکرول به بالا